Nu er der sne og der er glat, så tjek lige reglerne. Hvornår skal du rydde sne?

Som privat grundejer er det dit ansvar at stå for snerydningen ved din grund. Dette gælder også, hvis du som virksomhed ejer en grund. Snerydningen skal sikre, at postbud, skraldemand og andre besøgende kan komme til og fra din bolig uden fare for at falde eller på anden måde komme til skade grundet sneen.

Som grundejer skal du sørge for at rydde sne samt salte eller gruse ved:

Fortov

Indkørsel

Havegang

På trapper foran huset

Andre fælles færdselsarealer

Grundejerens forpligtelse til at rydde sne samt salte og gruse fortov gælder maksimalt 10 meter ud fra ejendommens skel og kun for fortov eller sti, der ligger i ubrudt forlængelse af en adgang til ejendommen. Det betyder eksempelvis, at hvis du ejer en hjørneejendom, er du ansvarlig for fortovet eller stien på begge sider af hjørnet. Du vil derimod ikke være ansvarlig for eventuelt fortov eller sti, der ligger bag ejendommen, fordi du ikke har direkte adgang dertil (med mindre du eksempelvis har en låge, der giver adgang).

Det er også din opgave at fjerne snevolde, der kommer, når kommunen rydder kørebaner og cykelstier for sne, hvis snevoldene spærrer indkørslen eller forhindrer opkørsel på cykelstien. Du skal også sørge for, at afløbsbrøndenes riste er ryddet for sne

Snerydningen skal finde sted så hurtigt som muligt, efter at der er faldet sne. Du skal sørge for, at der er ryddet sne og saltet eller gruset mellem kl. 07-22 i hverdagene og mellem kl. 08-22 om søndagen. Hvis du er væk fra din bolig, fordi du eksempelvis er på arbejde, behøver du ikke at køre hjem fra arbejde for at rydde ske. Du skal blot sørge for at gøre det som det første, når du kommer hjem.

Mvh

Dall Villby Grunderejerforening