Bestyrelsen kan træffes på telefon efter klokken 16, eller send en SMS.

Formand
Jan Hjermitslev

Dallvej 36, Tlf.: 40 87 57 46
Email: Formand@dallvillaby.dk

Næstformand
Mette Marie Valentin Sørensen

Snedronningens Vej 48, Tlf.: 20 63 93 38
Email: Naestformand@dallvillaby.dk

Sekretær
Morten R. Jepsen

Hyldemorvej 32, Tlf.: 22 45 18 81
Email: Sekretaer@dallvillaby.dk

Kasserer:
Morten R. B. Mortensen

Fyrtøjet 20, Tlf.: 21 28 38 56
Email: Kasserer@dallvillaby.dk

Vandværksbestyrer
Tommy Stokholm

Dalby Allé 5, Tlf.: 22 23 24 00
Email: Vandvaerk@dallvillaby.dk